Chat with us, powered by LiveChat

Spørsmål og Svar

Her er litt info som er nyttig for deg å kjenne til / huske på når du er i oppdrag for oss.  Har du spørsmål utover dette, kan du  ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg med svar på beste måte.

Rettigheter

Ved å jobbe for Vex-Gruppen  har du like rettigheter som i andre bedrifter. AML, ferieloven , trygdeloven , vikarbyrådirektivet og alle andre relevante lover  gjelder også for oss  vikar- og bemanningsbyrå. Du betaler skatt av lønnen din  og du får opptjente pensjonspoeng i folketrygden.

Hvordan kan Vex-Gruppen hjelpe deg med din videre karriere?

Din innsats, interesse og engasjement i arbeidet du utfører,  vil som oftest være helt avgjørende for din videre jobbkarriere.
Ved å ta oppdrag for Vex-Gruppen, er mulighetene store for fast stilling. Vi har mange oppdragsgivere som stadig skal utvide sin arbeidsstokk.  Å være proaktiv kan lønne seg!

Om du blir forhindret fra å møte på jobb

Dersom du ikke kan møte på jobb, eller av ulike årsaker vil komme for sent , må du kontakte Vex-Gruppen  og oppdragsgiver  snarest pr telefon. Det er ditt ansvar å gi beskjed til begge parter. Dersom du ikke melder fra samme dag, vil ditt fravær bli registrert som ugyldig og retten til sykepenger faller bort.  Ved sykdom, eller barns sykdom,  fyller Vex-Gruppen ut egenmeldingsskjema for deg,  når du ringer oss.

Lønnsspørsmål

Vi har utlønning en gang pr. mnd. For at du skal motta riktig lønn,  må dine timelister være riktig utfylt og godkjent av din kontaktperson hos oppdragsgiver, via vår system. Vi betaler ut lønn til konto den 15. hver mnd. Faller denne dato på en lørdag eller søndag, vil lønnen komme på konto om morgenen siste virkedag før. Er du i lengre oppdrag kan du også få fast forskudd etter nærmere avtale.

Lønnslippen inneholder feil eller mangler

Da tar du kontakt med oss, så finner vi ut av dette snarest. Har vi betalt ut galt beløp, så retter vi det opp umiddelbart, eller ved neste lønnsutbetaling.

Feriepenger

Feriepenger utbetales ved sluttoppgjør. (siste lønnsutbetaling  i oppdrag for oss)

Kunden tilbyr fast jobb under oppdragsperioden

Dersom du er interessert i stillingen må du først kontakte din konsulent hos Vex-Gruppen . Du kan  takke ja til direkte jobbtilbud,  men kan ikke  starte direkte før avtalen/kontrakten med Vex-Gruppen går ut.  Du kan heller ikke si opp avtalen med oss for så å ta fast ansettelse hos oppdragsgiver.  En kontrakt er bindende og gjensidig. Dette har du signert på.

Hva  om jeg ikke trives i jobben jeg er i?

Vex-Gruppen har valgt deg til jobben du er i.  Da er det veldig viktig at du kontakter oss slik at vi sammen kan finne ut av dette.  Husk at vi er her for deg. I prøvetiden  som er 6 mnd, har du en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager.  Under spesielle omstendigheter  kan vi løse deg fra oppdraget umiddelbart, etter nærmere avtale.

Hvor lenge varer et oppdrag?

Ved arbeidstopper,  er det ofte 6 mnd. – 1 år  innleie. Ved vikariat, kan det være fra 1 uke og opp til 1 år. Vex-Gruppen er i dialog med kunden  under hele oppdragsperioden,  slik som kunden ønsker det.  Vi har som regel de fleste  svar på plass, når vi annonserer oppdraget.  Er det noe som ikke kommer frem  i stillingsutlysningen, så har som regel våre Rådgivere  svar på dette også.

Har du andre spørsmål?

Det er viktig å huske på at under oppdraget er du ansatt hos Vex-Gruppen. Vi har arbeidsgiveransvaret for deg. Har du spørsmål i forbindelse med ansettelsesforhold, lønn, forsikringer, OTP  etc.. må du ta kontakt med din kontaktperson hos oss.  Har du spørsmål om jobben du utfører ihht oppgaver, kan du ta  det opp direkte med din kontaktperson på arbeidsplassen.