Mann i dress som har armene i kryss inne på et kontor

NHOs kvartalsrapport – Moderat oppsving

NHO-bedriftene melder nå om flere ansettelser, færre oppsigelser og tiltakende knapphet på kompetent arbeidskraft, i en fersk medlemsundersøkelse.

NHO-bedriftene melder nå om flere ansettelser, færre oppsigelser og tiltakende knapphet på kompetent arbeidskraft, i en fersk medlemsundersøkelse.


Både ute og hjemme er bedrifter og husholdninger optimistiske om den økonomiske situasjonen. I industrilandene er veksten over antatt trendvekst. I Norge har oljeinvesteringene trolig passert bunnen, og nye investeringer er ventet. NHOs kvartalsvise medlemsundersøkelse, der omkring 2000 bedrifter har svart på spørsmål om markedssituasjon og -utsikter, viser blant annet at bedriftene er mer optimistiske og vil ansette flere. Vi oppjusterer anslagene for veksten i Fastlands-Norge noe til i overkant av to prosent ut prognoseperioden.


Du finner mer om dette på sidene her: https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Okonomisk-p...

0
Feed

Skriv en kommentar